sábado, 23 de outubro de 2010

Sobre o Amor...

(Mark Ryden)

"If love is everything, few marriages would survive the honeymoon."
(E. M. Forster)